Sustainability policy

Duurzaamheidsbeleid

Onze toewijding aan duurzaamheid

Silicon Theatre Scenery BV (STS) is een wereldwijd erkende leider in het leveren van innovatieve automatiseringsapparatuur voor de theater- en evenementenindustrie. Onze missie is om het publiek wereldwijd te betoveren door creatieve podiumontwerpen tot leven te brengen. We zijn ons echter ook zeer bewust van de impact die onze activiteiten kunnen hebben op het milieu, in het bijzonder met betrekking tot klimaatverandering en global warming. Dit bewustzijn vormt de basis voor ons toegewijde streven naar duurzame praktijken.

Sustainability policy

Onze sustainability policy maakt integraal deel uit van ons bedrijfsethos en weerspiegelt onze inzet om niet alleen onze ecologische voetafdruk te minimaliseren, maar ook om het goede voorbeeld te geven in onze sector. We hebben gekozen voor een allesomvattende benadering van duurzaamheid, gebaseerd op de principes van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze doelen inspireren niet alleen, maar geven ook vorm aan onze duurzaamheidsdoelen.

Proactieve maatregelen voor een groenere toekomst

STS heeft tal van beleidsmaatregelen geïmplementeerd om het milieu te beschermen en de impact van onze activiteiten te verminderen. Deze omvatten:

Afvalbeheer

We streven naar ‘zero waste’ in onze werkplaatsen door alle afvalmaterialen te recyclen en het storten van afval te vermijden.

Energie-effici├źntie

Onze kantoren en werkplaatsen zijn zo ontworpen dat het energieverbruik waar mogelijk wordt beperkt. Deze toewijding strekt zich uit tot de energiezuinige kenmerken van onze producten.

Circulair bedrijfsmodel

We maken gebruik van een modulair productontwerp om een circulaire economie te bevorderen, de herbruikbaarheid van onze onderdelen te verbeteren en de afhankelijkheid van producten voor eenmalig gebruik te verminderen.

Naleving en beoordeling

STS voldoet aan de Omgevingswet en het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NECP). We evalueren regelmatig ons beleid om in lijn te blijven met nationale wetten en milieunormen.

Schermafbeelding 2024-04-18 114743

Zo betrekken we onze community

Communicatie en maatschappelijke betrokkenheid zijn pijlers van onze duurzaamheidsstrategie. We zorgen ervoor dat alle STS-medewerkers niet alleen op de hoogte zijn van onze procedures, maar ook actief deelnemen aan onze duurzaamheidsinitiatieven. Bovendien moedigen we onze klanten aan om dezelfde milieudoelstellingen te hanteren, waardoor een collectieve inspanning voor een duurzamere industrie wordt gestimuleerd.

Samenwerking met DIO Academy

Onze toewijding aan duurzaamheidseducatie en -bewustzijn komt tot uiting in onze samenwerking met DIO Academy. Samen werken we aan het vergroten van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor duurzame praktijken binnen de theater- en evenementensector.

Download onze sustainability policy

Bij STS is elk teamlid bevoegd en verantwoordelijk voor het naleven van ons milieubeleid. We blijven waakzaam en proactief en passen ons aan nieuwe wetten en regels aan om ervoor te zorgen dat we niet alleen voldoen aan de vereiste normen voor milieubescherming, maar deze zelfs overtreffen. Onze reis naar een groenere wereld gaat door en we zijn vastbesloten om bij elke stap een positieve impact te hebben.