Servo

Previous slide
Next slide

variabele snelheid en positie regeling van servo motoren & lier beveiligingen. Inclusief voeding, asibus, video en safety expansion modules

In Flight case of Industriele kast van verschillende afmetingen voor 18, 12 of 6 modules

Afhankelijk van setup tot ca 700 kg

Eenvoudig te (her) configureren zoals gewenst voor producties en open eind theaters

De servo besturingen en aan/uit regelingen zijn beschikbaar voor electromotoren, hydraulische- of pneumatische ventielen maar ook voor kettingstakels in de vorm van de riggingbox.

De servo controllers van de AutoStage2000 vertalen het bewegingsprofiel dat zij via de veldbus van de IPC krijgen. De regelaars kenmerken zich door de vloeiende bewegingen ook bij zware gewichten die heel langzaam bewegen waarbij de trek bij starten niet eerst doorzakt

De regelaars kunnen centraal opgesteld staan of decentraal direct op de lier. De besturingskasten kunnen traditioneel met componenten dan wel modulair worden opgebouwd.

Bij rijdende opstellingen waarbij de motor op het bewegende deel zit moeten de volgende signalen worden overgebracht: spanning, noodstop en data. Hiervoor kan een kabeltrommel, sleepring of accu’s worden toegepast. Eventueel in combinatie met draadloze communicatie.

Opties (EU of US):

  • Kast flightcase OF Industrieel staal
  • Power in CEE-FORM OF CAM-LOCK
  • Power & Enable & Netwerk Distributie
  • Servo 3, 11, 15, 22 kW or 2, 5, 10 HP)
  • Motor Breakoutbox
  • ASI Gateway
  • Video Gateway
  • Safety Extension
  • Remweerstand

Servo Cabinet

Cabinet

Power in

Data in

Distro

UPS

Servo Modules

Servo motor

Servo Motor

Hydraulic control

safety

Remote IO

Brake resistor

Type

MDS-DR18/12/6

MDS-PSU-32/63/125/200

MDS-DR2

MDS Distro option piccolo vs.

MDS UPS (enables max deccel)

MDS-MCUxx 3, 11 kW & 1,5 HP

MDS-MCUxx 15, 30 kW & 10 HP

MDS Hydr

MDS Safe

MDS-ASI gateway

MDS Brake

Dimenstion (mm)

1200x800x2200

200x600x500

200x800

200x600x500

4300x600

150x600x500

225x900x500

150x600x500

150x600x500

150x600x500

150x600x500

Weight

700 kg max

30 kg

30 kg

30 kg

50 kg

30 kg

50 kg

20 kg

30 kg

30 kg

25 kg

El. connection

See power in module

OR CEEFORM (optional daisy chain in/out connectors)

System cable to server

Distribute data, power, safety

In 220 V AC

out”4x 1500 VA

From distro at the backside

From distro at the backside

From distro at the backside

From distro at the backside

Servo CabinetTypeDimension (mm)WeightEl. connection
CabinetOperateMDS-DR18/12/61200x800x2200700 kg maxSee power in module
Power inOperateMDS-PSU-32/63/125/200200x600x50030 kgOR CEEFORM (optional daisy chain in/out connectors)
Data inOperateMDS-DR2200x80030 kgSystem cable to server
DistroOperateMDS Distro option piccolo vs.200x600x50030 kgDistribute data, power, safety
UPSOperateMDS UPS (enables max deccel)4300x60050 kgIn 220 V AC
Servo motorOperateMDS-MCUxx 3, 11 kW & 1,5 HP150x600x50030 kgout”4x 1500 VA
Servo MotorOperateMDS-MCUxx 15, 30 kW & 10 HP225x900x50050 kgFrom distro at the backside
Hydraulic controlOperateMDS Hydr150x600x50020 kg
safetyOperateMDS Safe150x600x50030 kgFrom distro at the backside
Remote IOOperateMDS-ASI gateway150x600x50030 kgFrom distro at the backside
Brake resistorOperateMDS Brake150x600x50025 kg
Video interfaceOperate