Construct

Tot deze productgroep behoren stalen constructies zoals een roostergrid, pulleys, (beweegbare) bruggen, lierfundaties, trappen en tribunes.

Het kunnen ook onderdelen zijn van installaties zoals de arm van een kraan, de truss van een travel-track of het plateau van een orkestbak- , goederen- of personenlift.

Constructies voldoen aan de machine richtlijn en de NEN-EN-1090 hetgeen van invloed is op het engineerings- en productieproces in overeenstemming met de excecutie klasse,