Titanic

Previous slide
Next slide

Project omvang

Na Elisabeth en 42nd Street heeft STS de automatisering van de Musical Titanic van Joop van den Ende theaterproducties gerealiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van het Autostage 2000 systeem, een automatiseringssysteem voor trekkenwanden en showcontrol.

Hoe belangrijk het is dat een en dezelfde partij de automatisering en de lieren ontwikkelt, produceert, programmeert en installeert, blijkt uit de complexiteit van dit project.

Centraal staat het schip dat wordt voorgesteld door twee beweegbare bruggen van elk 5000 kg  en een diafragma scherm. De bruggen, 15 meter lang en 2,5 meter breed, worden tussen twee 12 meter hoge torens van 2,5×2,5 meter  onafhankelijk van elkaar bewogen met behulp van vier lieren die zijn ontwikkeld door STS. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 9 kWatt motoren. Aan de rechterzijde is de brug aan de toren bevestigd door middel van een scharnierconstructie en aan de linker toren met behulp van een schuifconstructie. Hierdoor is het mogelijk het brugdeel ook schuin te heffen.

Net als 42nd Street is Titanic een reizende productie. Dat stelt speciale eisen aan de decorautomatisering van verplaatsbaarheid, snelheid van opbouwen en bedieningsgemak. De besturing is zo ontworpen, dat na een verhuizing van het decor niet alles weer opnieuw hoeft te worden ingeregeld.

Veiligheidsaspecten spelen een hoofdrol bij Titanic. In de constructie is onder andere rekening gehouden met de schokbelasting, omdat er tijdens de voorstelling tot 30 mensen staan te springen op de brugdelen Overdimensionering o.a. van de 18 mm dikke staalkabels met een factor 16, elektrisch vergrendelde veiligheidshekken, en klasse 4 veiligheidscircuits met knellijsten maken deel uit van de oplossing.

Overdimensionering vertaalt zich direct in extra kosten. Om een goede afweging te kunnen maken tussen de creatieve wensen en de financiële gevolgen heeft er een nauw overleg moeten plaats vinden tussen de engineers en de regisseur. Hierbij zijn veiligheid en arbeidsomstandigheden niet uit het oog verloren. De firma Eurlicon, onderdeel van het Liftinstituut, heeft hierbij in de ontwerpfase een belangrijke rol gespeeld.

Ook de remmen zijn dubbel uitgevoerd: niet alleen de motor beschikt over een rem maar ook de speciale tandwielkast heeft op de tweede ingaande as een rem. Naast de extra ingaande as is de tandwielkast voorzien van een speciale smering en heeft de rem een speciale aluminium omkasting om aan de geluidseisen te voldoen.

Voor de besturing is gebruik gemaakt van de AutoStage2000 van STS,, een flexibel, vrij programmeerbaar systeem dat niet alleen geschikt is voor de besturing van een automatische trekkenwand, maar ook voor showcontrol zoals hier bij Titanic.

Het systeem is vrij programmeerbaar in engineering mode, maar tijdens de show kan de operator de bruggen alleen bedienen binnen de vooraf ingestelde veiligheidsgrenzen, zoals de maximale hoek en de minimale afstand van 60 cm tussen de twee brugdelen. Een ander voorbeeld van een voorgeprogrammeerde veiligheid is dat de bruggen door de operator pas kunnen worden bediend, indien de veiligheidshekken elektrisch zijn vergrendeld en de beide torenwachters een dodemansknop ingedrukt houden.