Theater de Kampanje

Vorige slide
Volgende slide

Project omvang

Oude Theater

Een nieuwe portaalbrug met manteaux is door STS ontwikkeld en geleverd voor de schouwburg de Kampanje in Den Helder. De brug wordt bewogen met behulp van een door STS ontwikkelde vierdraadslier die uitgerust is met een dubbele motor, hetgeen een contragewicht overbodig maakt. Voor de trekkenwand zijn in totaal 40 meerdraadslieren van 325 kilo geplaatst boven de bestaande laadruimte die voorzien is van een extra verdieping. Aansturing en bediening loopt via het Autostage2000 systeem. Gekozen is voor een centrale bediening met de OptiMaster2000 waaraan een tweetal handbedienunits zijn gekoppeld. Hierdoor is het mogelijk om tijdens de show vanaf meerdere locaties een beweging te starten en/of te stoppen. De operators kunnen zo een positie kiezen waarvandaan zij een goed overzicht hebben op het decorstuk hetgeen de veiligheid ten goede komt.

Nieuwbouw 2014

Voor de nieuwbouw gaan wij een complete SIL3 installatie leveren. 60 decortrekken, een beweegbare orkestbak, portaalbrug, zijbruggen, grid, punttrekken, synchroon lopende SIL3 kettingtakels en een tensiongrid komen in de grote zaal. Elektrisch beweegbare kraanbanen met daarop preset lieren worden in de kleine zaal geinstalleerd.