Beatrix Theater

Previous slide
Next slide

Project omvang

Dit theater is in 2002 uitgerust met 25 geautomatiseerde trekken. Er zijn lieren toegepast tot 300 kg en tot 600 kg SWL. De maximum snelheid is 1,8 m/s. Aansturing en bediening loopt via het AustoStage2000 van STS. De regelaars staan centraal opgesteld. De toegepaste desk is en OptiMaster2000, een voorloper van de Composer desk met losse schermen.

In 2017 heeft het theater een nieuwe trekkenwand gekregen met powerfly lieren die ook als counterbalanced gebruikt kunnen worden en een SIL3 besturing.